Nepal (1) 304.jpg
Nepal (2) 356.jpg
mount-mckinley-898378_1280.jpg

Trainingen en workshops


SCROLL DOWN

Trainingen en workshops


Graag draag ik mijn opgedane kennis en ervaring uit. Hiertoe organiseer ik trainingen en workshops. Ze zijn niet alleen gericht op mensen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg en rouwondersteuning, maar ook op mensen die stil willen staan bij hun levensverhaal of bij het leven met sterfelijkheid. Voor deze laatste groep is er de zogenaamde 9-maandengroep Liefde Verlies Vergeving.

Omdat je in de zorg voor mensen die gaan sterven of in de ondersteuning van mensen met rouw zelf het instrument bent, is het stilstaan bij de eigen ervaring over het algemeen een belangrijk element van de workshop of training.

 

Nepal (1) 304.jpg

9 maanden groep


Liefde Verlies Vergeving

9 maanden groep


Liefde Verlies Vergeving

De 9-maandengroep Liefde Verlies Vergeving

De 9-maandengroep is gebaseerd op het gedachtegoed van Michael Murphy. Kern van het project Liefde Verlies Vergeving is de overtuiging dat een meer liefdevol leven in het hier en nu mogelijk is. Ieder van ons maakt in het leven ervaringen, groot of klein, van pijn, verlies en angst mee. Ze kunnen ons belemmeren om voluit te leven en liefdevolle relaties aan te gaan met de mensen om ons heen, onze familie, eventuele partner, kinderen en vrienden. In het drukke leven van alle dag nemen we vaak niet de ruimte en tijd om stil te staan bij wat zich van binnen roert en misschien wel gedeeld wil worden. We zijn geneigd het uit te stellen tot later.

 

leven met sterfelijkheid

Een van de weinige zekerheden in het leven is het gegeven dat we eens zullen sterven. Wanneer dit moment komt is vooraf niet te bepalen. Weten dat je leven van het ene op het andere moment afgelopen kan zijn is iets anders dan ook daadwerkelijk leven met deze gedachte. Als mensen de boodschap krijgen ongeneeslijk ziek te zijn, komt hun leven vaak in een ander licht te staan. Andere dingen worden belangrijk, er ontstaat een behoefte om schoon schip te maken. Maar waarom wachten tot dit moment. Waarom niet nu al je leven bezien in het licht van ieders sterfelijkheid? Het kan je helpen om keuzes te maken en om met meer compassie en liefde naar jezelf en anderen te kijken.

 

Deelnemen aan de 9-maandengroep

Deelname aan de groep biedt je de gelegenheid om een pas op de plaats te maken. Je gaat gedurende 9 maanden met 9 mensen op weg. De groep komt met een frequentie van eens in de vier weken een dagdeel bijeen. Tijdens de bijeenkomsten is er volop gelegenheid te delen en te luisteren naar ieders verhaal. De werkvormen kenmerken zich door onvoorwaardelijke, oordeelloze aandacht met ruimte voor muziek, kunst en poëzie. Tussen de groepsbijeenkomsten door kom je samen met twee andere mensen uit de groep. Tijdens deze ontmoeting kijk je terug op de vorige bijeenkomst en wat die met jou gedaan heeft. Daarnaast blik je vooruit naar het volgende thema. De 9-maandengroep wordt afgesloten met een gezamenlijk weekend.

 

Interesse

Heeft de 9-maandengroep je belangstelling dan kun je door hier te klikken meer lezen. Wil je je aanmelden vul dan het contactformulier in. Ik nodig je dan uit voor een kennismakingsgesprek. Zaterdag 11 januari 2020 start de nieuwe groep.

Reacties van deelnemers

"Ik ben deze cursus gaan doen, omdat ik vastzat en voelde dat deze cursus me verder zou helpen. En dat is ook zo, ik ben nu weer aan de slag in mijn huis waar ik na mijn scheiding ben gaan wonen en heb weer de energie om het op te knappen en mooi te maken zodat het echt mijn thuis wordt." Annette


“Negen vrouwen; negen maanden op reis. Een zeer intensieve periode, die ik voor geen goud had willen missen. Het heeft mij veel gebracht; nieuwe/andere inzichten, veel kon ik achter mij laten en daardoor kwam er ruimte. En dat alles in de veilige warmte van een groep.” Sjany Boelens-van Dijk


“Deelnemen aan de 9-maandengroep heb ik ervaren als een waardevolle toevoeging aan mijn persoonlijk en werkzaam leven. Jacinta weet op integere wijze intense processen te raken en professioneel te begeleiden, zowel in de groep als op individueel niveau. Competenties als mindful communiceren en omgaan met verlies heb ik weten aan te scherpen en ze tegelijkertijd met meer mildheid weten te omgeven.....” Ria Coumans, studentendecaan en yogadocent

 

 

Nepal (2) 356.jpg

Luistercirkel


Luistercirkel


Luistercirkel

Een luistercirkel is een groep mensen die bijeen komt om echt naar elkaar te luisteren. Niet alleen luisteren naar elkaar, maar ook naar zichzelf. Een luistercirkel kan een open of een meer besloten karakter hebben.

 

Spreken en luisteren vanuit het hart

Hulpmiddel bij de luistercirkel is de zogenaamde talkingstone of –stick. Het principe is afgeleid van het oorspronkelijke gebruik van de talkingstick door inheemse volkeren in Noord-Amerika. Zittend in een cirkel is degene die de talkingstick in handen heeft de enige die spreekt; die alles mag zeggen, als het maar ‘waar’ is.

Je wordt als spreker uitgenodigd om te voelen wat er vanuit je hart gedeeld wil worden. Je krijgt de tijd en de ruimte om al dan niet te vertellen, stiltes te laten vallen en emoties toe te laten. Al sprekende (en ook de stilte kan spreken) krijg je de gelegenheid te luisteren naar wat zich binnen in jou roert. De wetenschap dat niemand op jouw verhaal zal reageren of ermee aan de haal zal gaan kan je helpen bij het uitspreken. Alle aandacht is voor jou, net zo lang tot jij besluit de steen of stok door te geven. 

Als luisteraar interrumpeer je de spreker niet. Je bent stil getuige en aandachtig aanwezig. Je laat het stellen van vragen, het geven van advies of troost los. Ook achteraf. Je luistert ‘alleen maar’, vanuit het hart met compassie en zonder oordeel.  Je probeert er helemaal te zijn, zonder iets te willen veranderen.  Je luistert zo de ander als het ware tevoorschijn.

 

Open luistercirkel

De open luistercirkel organiseer ik vier keer per jaar samen met Annet Gijsman van stichting Radius. Iedereen is welkom een of meerdere keren aan te sluiten. De samenstelling van de groep wisselt dus per keer. Deelnemers kunnen er voor kiezen om met andere geïnteresseerde deelnemers een besloten luistercirkel te  starten. Kijk voor de datum van de eerstvolgende cirkel in de agenda.

 

besloten luistercirkel

Een besloten luistercirkel bestaat uit een vast groepje mensen. De grootte van de groep kan variëren. Annet en ik organiseren voor een nieuwe besloten luistercirkel twee introductiebijeenkomsten. Vervolgens gaat de luistercirkel zelfstandig draaien en is er de mogelijkheid om ondersteuning te vragen. De eerste keren kan dat in de vorm van daadwerkelijke aanwezigheid zijn en vervolgens in overleg. Leden van de besloten groep zijn natuurlijk ook welkom bij de open luistercirkels.

 

KOsten

Ons streven is dit initiatief breed toegankelijk te laten zijn. We willen daarom de kosten zo laag mogelijk houden. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Hiermee kunnen wij weer nieuwe open luistercirkels organiseren.

 

Interesse

Voel je uitgenodigd om contact op te nemen voor nadere informatie.

luistercirkel in de pers

Lees hier het artikel uit het Leids Nieuwsblad: ‘Je luistert een ander tevoorschijn’

mount-mckinley-898378_1280.jpg

op maat


op maat


Workshops en trainingen op maat

De workshops en trainingen die ik geef op het gebied van afscheid, verlies en rouw zijn steeds afgestemd op de vraag. De inhoud wordt in onderling overleg samengesteld. Afhankelijk van de wens kan ingezoomd worden op een specifieke onderwerp. Omdat je in de zorg voor mensen die gaan sterven of in de ondersteuning van mensen met rouw zelf het instrument bent, is het stilstaan bij 'de eigen rugzak' over het algemeen een belangrijk element van de workshop of training. Ik vind het fijn om met verschillende werkvormen te werken en ook de muze in de vorm van verhalen, gedichten en muziek te laten spreken.

 

doelgroep

 • (Toekomstige) vrijwilligers en professionals werkzaam in de (palliatieve) zorg of rouwondersteuning
 • Mensen met verlies en rouw
 • Belangstellenden

 

Werkwijze

In een eerste (telefonische) kennismaking verdiepen en verhelderen we de vraag. We nemen hierbij doel en doelgroep, kennis- en ervaringsniveau, locatie, beschikbare tijd en verwachtte groepsgrootte mee. Vervolgens verkennen we of mijn aanbod en manier van werken aansluit. Zo ja, dan maak ik op een globale opzet voor de workshop of training, die we vervolgens bespreken. De opzet is globaal, omdat ik waar aan de orde de ruimte wil hebben om het programma ter plekke bij te stellen.  

 

Onderwerpen

Een breed scala aan onderwerpen op het terrein van palliatieve zorg en rouw is mogelijk. Zoals:

 • Je bent zelf het instrument: wat is nodig om 'dit instrument' goed te kunnen besturen?
 • Sterven als een reis naar het onbekende. Hoe kun je goede gids zijn op deze reis?
 • Vaardig in gesprek. Hoe in contact te treden met degene die gaat sterven en de naasten?
 • Staan mijn schoenen klaar? Mensen die gaan sterven spreken vaak in beelden. Wat zijn voortekenen van het sterven en hoe vind je afstemming?
 • Introductietraining palliatieve zorg voor nieuwe vrijwilligers
 • Door het land van rouw. Wat kun je zoal tegenkomen onderweg?
 • Ruimte voor rouw. Hoe kan rouw tot uitdrukking komen?
 • Troost. Wat is troost en hoe kun je het bieden?

 

nieuw in het aanbod

Naar aanleiding van recent uitgekomen boekje Holimozus nee! Reflecties op machteloosheid is een workshop rondom dit thema ontwikkeld. 

Op het gevoel van machteloosheid zit vaak een oordeel. Het niet bij machte zijn wordt dan vertaald als: niet goed genoeg of onbekwaam zijn. Vraag is of dit terecht is. Is machteloosheid niet iets dat er gewoon bij hoort? In de workshop komen thema's aan bod als: 

 • Erkenning dat machteloosheid inherent is aan dit vrijwilligerswerk. Machteloosheid mag.
 • Inzicht in hoe machteloosheid tot uitdrukking kan komen in het algemeen en persoonlijk.
 • Manieren om op machteloosheid te reflecteren.

 

Kijk ook eens in de agenda om ideeën op te doen.

 

Tarieven

De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de vraag en de benodigde voorbereiding. De prijzen liggen tussen de € 250 en € 500 per dagdeel. Dit is exclusief reiskosten, € 0,19 ct per km.

 

Interesse

Voel je vrij om vrijblijvend contact op te nemen voor nadere informatie.