2008-11-12_07-05-50_12112008768.jpg
lkhxbkpwhz8-gianandrea-villa.jpg
Nepal (2) 353.jpg

Begeleiding


SCROLL DOWN

Begeleiding


Ieder mens maakt in zijn leven momenten van afscheid en verlies door. Het is vaak een intense en intensieve tijd waarin kracht en kwetsbaarheid dicht bij elkaar liggen. Het kan zijn dat je in deze periode behoefte hebt aan extra ondersteuning. Iemand die met je meeloopt en naar je luistert zonder oordeel. Iemand die de dood durft aan te kijken, de pijn van de rouw kan uithouden en vanuit kennis en ervaring spreekt. Iemand die geen ongevraagde adviezen geeft, maar samen met jou op zoek gaat naar waar jij op dit moment behoefte aan hebt. 

2008-11-12_07-05-50_12112008768.jpg

Steun bij rouw


Steun bij rouw


Begeleiding bij verlies en rouw

Het verlies van een dierbare kan je het gevoel geven dat alles anders is. Zelfs zoiets gewoons als boodschappen doen.  Je kunt je in de war en alleen voelen. Het gevoel hebben dat je alles intenser beleeft, de mooie en de pijnlijke dingen.  Of de schok is zo groot dat je, tot je eigen verbazing, niets voelt en geen traan kunt laten. Alsof je helemaal op slot zit. 

Ieder mens gaat op eigen wijze met verlies en rouw om. Dit is niet zo gek als je bedenkt dat we allemaal een eigen gezin van herkomst hebben en in een verschillende tijd en omstandigheden geboren en opgegroeid zijn. We hebben onze eigen levensgeschiedenis al dan niet met eerdere verliezen die door het recente verlies weer aangeraakt kunnen worden. 

Rouwen is iets wat bij het leven hoort. Het vraagt om tijd en ruimte, stilstaan en bewegen en soms wat extra ondersteuning. 
Het is niet iets wat over gaat. Steeds zullen er weer momenten zijn in je leven dat de rouw voelbaar is. En misschien zou je ook niet anders willen, immers met de rouw wordt ook de liefde blootgelegd. Zoals Kahlil Gibran zegt:

‘Als je vol verdriet naar binnen kijkt in je hart zul je zien dat je in werkelijkheid huilt om dat wat eens je vreugde was.’

In de begeleiding is er ruimte om stil te staan bij

 • waar je vandaan komt: welke thema’s spelen in jouw systeem van herkomst, welke boodschappen kreeg je mee?

 • wat er op dit moment is: de pijn en het verdriet van het verlies, dat wat (niet) was en nooit meer zal komen, de vreugde en dankbaarheid over het gedeelde leven,… en alles waar jij kracht en plezier uit put.

 • jouw verlangen.

Naast gesprekken maak ik gebruik van systemisch werk, meditatie, spel zoals 'Alle sterren van de hemel', muziek, creatieve werkvormen, verhalen,… Net wat passend voelt in jouw situatie.

 

Werkwijze

Na het eerste contact maken we indien gewenst een afspraak voor een intakegesprek. Het biedt ruimte voor wederzijdse kennismaking. We bespreken de aanleiding van je komst en waar je op hoopt.  Al pratende zullen we je vraag verhelderen en uitdiepen. We verkennen of mijn manier van werken en dat wat ik kan bieden aansluit op je vraag en behoeften.

Gaan we samen op weg dan spreken we op hoofdlijnen een plan van aanpak af. Je kunt dan denken aan frequentie, globaal aantal sessies, doel en werkwijzen. Gaandeweg zullen we dit plan evalueren en waar nodig bijstellen.

Een begeleidingssessie duurt één tot maximaal 1 ½ uur. De sessies vinden in principe plaats in mijn praktijk. Mocht de situatie dit niet toelaten, dan is het mogelijk dat ik thuis kom. 

Ik vind het van belang om de begeleiding met aandacht af te sluiten. Naast een terugblik zullen we samen een passende vorm van afscheid kiezen.

 

tarieven

Intakegesprek                             gratis

Individuele begeleiding          € 50 per uur

Begeleiding partners of gezin € 75 per uur

Reiskosten > 10 km                   € 0,19 ct per km

Je kunt een afspraak tot 24 uur van te voren annuleren. Als de annulering binnen de 24 uur valt wordt 50 % van het berekende tarief in rekening gebracht. In bijzondere omstandigheden wordt hierop een uitzondering gemaakt.

 

Contact

Wil je aanvullende informatie of een afspraak maken? Ga naar contact.

lkhxbkpwhz8-gianandrea-villa.jpg

Lotgenotengroep


Lotgenotengroep


Lotgenotengroepen

Naast individuele begeleiding is er de mogelijkheid van deelname aan een groep. In een ontmoetingsgroep ga je onder deskundige begeleiding met lotgenoten gedurende acht bijeenkomsten op pad; zonder oordeel en met respect voor ieders eigenheid. 
Door middel van gesprek, muziek, gedichten, creatieve werkvormen staan we stil bij ieders verlies en wat dit zoal met zich meebrengt. In de onderlinge ontmoeting kan er (h)erkenning zijn in elkaars verhalen.

In het najaar starten er ontmoetingsgroepen voor mensen met partnerverlies en voor jongvolwassenen (18 - 35) met verlies. Deze lotgenotengroepen organiseer ik samen met collega's van Issoria Rouwondersteuning en Humanitas Steun bij Verlies. De groepen zijn inmiddels vol. De verwachting is dat er begin 2020 weer nieuwe groepen starten. Neem voor meer informatie gerust contact op.

Voor ouders van wie een kind is overleden start ik samen met mijn collega Anne Remijn op 19 november een groep. Er zijn nog enkele plaatsten vrij. Download hier de flyer.

Nepal (2) 353.jpg

Steun bij afscheid


Steun bij afscheid


De wereld op zijn kop

Horen dat je niet meer beter kunt worden kan je wereld op zijn kop zetten. Gevoelens van angst, verdriet, boosheid, wanhoop en hoop kunnen je overspoelen naar mate het nieuws meer tot je doordringt. Veel mensen blikken bijna als vanzelf terug op hun leven en vooruit op de tijd die rest. Het kan voelen alsof alles opeens in een nieuw perspectief komt te staan.

Ook al heb je lieve mensen om je heen, je kunt je toch eenzaam voelen. Jij en je naasten hebben immers deels een eigen weg te gaan. Waar jij afscheid moet nemen van het leven en de mensen om je heen, hebben je naasten zich te verhouden tot een toekomst waarin jij fysiek geen plek meer hebt. En heb je op dit moment geen directe naasten om je heen, kun je juist nu het gemis daarvan zo sterk voelen. 

Sterven is iets wat je uiteindelijk zelf moet doen, maar je hoeft het niet alleen te doen! 

 

Ook voor de naasten

Als er iemand die je nabij is gaat sterven komt er veel op je af. Het kan zoeken zijn om naast al het zorgen ruimte te vinden om gewoon partner, kind, ouder, broer of zus, vriend of vriendin te zijn. De zorg voor degene die ziek is kan je helemaal in beslag nemen: onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis, apotheek, hulp bij wassen en aankleden, kopjes koffie voor het bezoek, telefoontjes over hoe het gaat,... Terwijl gaan de dagelijkse dingen door: boodschappen, koken, huis schoonhouden,.. En dan heb ik het nog niet eens over alle emoties die de ziekte en het naderde afscheid kunnen losmaken.

Wat is het fijn als er naast al die zorg ook nog leven kan zijn in welke vorm dan ook: even naar de markt, een mooie herinnering delen, samen een glaasje wijn, hand in hand en verder niets,...

 

Steun bij het naderende afscheid

Vind je het fijn een keer te praten over wat er allemaal op je af komt of heb je behoefte aan een langere periode van ondersteuning dan kun je contact opnemen. Om een idee te krijgen wat zoal ter sprake kan komen hier een aantal mogelijke onderwerpen:

 • Hoe neem ik afscheid van het leven, mijn partner, kinderen?
 • Ik ben bang voor de dood, hoe ga ik hier mee om?
 • Hoe kom ik in het reine met ‘de losse eindjes’ in mijn leven?
 • Wat kunnen we verwachten van het proces van sterven en hoe weten we wanneer de laatste fase is aangebroken?
 • Hoe bereiden we onze kinderen voor op het naderend overlijden?
 • Ik ben alleen. Wie kan er voor mij zorgen?
 • Mijn partner wil nergens over praten, ik wel…
 • Ik zou misschien wel euthanasie willen, maar mijn familie is hier op tegen...

 

familiegesprek

Een familiegesprek onder begeleiding is bij uitstek een manier om in een groter verband, in een niet oordelende, liefdevolle sfeer stil te staan bij het geleefde leven en het naderende afscheid. Je kunt zelf kijken wie je voor dit gesprek wilt uitnodigen. Ook kinderen zijn van harte welkom. Er is ruimte om te delen hoe ieder, hoe verschillend soms ook, in de situatie staat; om spijt te betuigen en om liefde uit te spreken.

 

Werkwijze

In een eerste kennismakingsgesprek verkennen we samen de vragen en behoeften die er zijn en wat ik hierin al dan niet zou kunnen betekenen. Daarnaast is het van belang dat 'het klikt'. We gaan in een kwetsbare periode met elkaar op pad en je kunt het niet overdoen.

Een ziekteproces verloopt vaak onvoorspelbaar. Waar nodig passen we in onderling overleg de ondersteuning aan de veranderende omstandigheden en behoeften aan. Als de situatie een bezoek aan mijn praktijk niet toelaat, dan is het mogelijk dat ik thuis of bijvoorbeeld in het ziekenhuis kom. 

 

tarieven

Kennismakingsgesprek                                    gratis                                                                                                                                                                 

Individuele ondersteuning                              € 50 per uur

Familiegesprek                                                    € 100

Reiskosten > 10 km                                             € 0,19 ct per km

 

Contact

Wil je aanvullende informatie of een afspraak maken? Ga naar contact.