• Oase, Stilteruimte Hospice Issoria (map)
  • Burggravenlaan 11
  • 2313 HM Leiden

Eerste bijeenkomst van de ontmoetingsgroep voor mensen die hun partner verloren hebben. Neem voor meer informatie en data van nieuw te starten groepen contact op.