• De Ommedijk Gemiva-SVG Groep (map)
  • De Ommedijk 51
  • 2353 GM Leiderdorp

Op de Ommedijk wonen ouderen met een verstandelijke beperking. De begeleiding streeft er naar een sfeer te creëren waarin de bewoners een rustige oude dag kunnen beleven afgestemd op hun behoeften en mogelijkheden. Wanneer een bewoner in de laatste levensfase komt probeert men de bewoner tot het laatst toe zelf te ondersteunen. Dit vraagt om deskundige medewerkers die inzicht hebben in wat zich in de laatste levensfase kan voordoen en hoe hierop te anticiperen of te reageren. Dit is niet alleen van belang voor degene die gaat sterven, maar ook voor de naaste, de medebewoners en de medewerkers zelf.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

  • Wat kan het zoal betekenen om te leven in het zicht van de dood? Zowel vanuit het perspectief van de (mede-) bewoner, naaste als begeleider.
  • Wat zijn de zogenaamde voortekenen van het sterven. Niet alleen fysiek, maar ook in taal, dromen, gedrag (sterven als een reis naar het onbekende waar mensen zich op voorbereiden)
  • In de zorg voor mensen die gaan sterven ben je zelf het instrument. Het is dus van belang om dit instrument goed te leren kennen. Te weten welke ideeën en gevoelens jij over afscheid nemen en de dood hebt en in hoeverre dit van invloed is op je zorg voor bewoners die gaan sterven.
  • Welke dilemma's kun je tegenkomen als begeleider en hoe hier mee om te gaan?