• LUMC, gebouw 3 (map)
  • Hippocratespad 21
  • 2333 ZD Leiden

Goede palliatieve zorg kan niet zonder de ontmoeting van mens tot mens. In de Propallia Werkconferentie zijn verschillende sprekers en workshops bij elkaar gebracht om op verschillende manieren, rondom verschillende thema’s dieper in te gaan op het ontmoeten.

Ik zal de workshop ‘Ont-moeten in rouw’ verzorgen.

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met rouw en verlies. We zijn dus wat ze noemen: ervaringsdeskundigen.  Echter als we iemand in rouw nabij willen zijn, staan we vaak met lege handen. Ieder verlies en ieder mens blijkt anders. Een standaardgebruiksaanwijzing werkt niet. En we kunnen het ook niet oplossen in de zin dat we het gebeurde ongedaan kunnen maken. Wat kunnen we wel? In de workshop verkennen we met ervaringsverhalen als uitgangspunt hoe iemand met rouw te ont-moeten in alles wat er is en niet meer is, in het verdriet, de boosheid of de diepste wanhoop, in dat wat rouw los kan maken. We oefenen in ons oordeel terughouden en het tevoorschijn luisteren van de ander. E.e.a. krijgt theoretische inbedding in het duale procesmodel van Stroebe en Schut, waarbij we heen en weer bewegen tussen stilstaan bij het verlies en stilstaan bij het herstel.

 Download hier de uitnodiging met informatie over aanmelden en de omschrijvingen van de presentaties en workshops.