• Ontmoetingskerk (ingang via Honswyc) (map)
  • Dorpsstraat 15
  • Kouderkerk

Vanuit een samenwerkingsverband van de Kerken aan de Rijn, Tom in de buurt, een medewerker van de gemeente Alphen aan den Rijn en ervaringsdeskundigen is deze bijeenkomst tot stand gekomen. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Vele soorten van verlies

  • Rouw: wat is dat eigenlijk?

  • Waarom rouwt ieder mens anders?

  • Kun je goed of fout rouwen? Wat is normaal?

  • Hoe kan rouw tot uitdrukking komen?

  • Hoe kun je iemand nabij zijn in rouw?

  • Gaat rouw ooit over?

Er is gelegenheid voor het stellen van vragen, in de pauze kan dat alvast schriftelijk. Ook zullen er boeken zijn om in te kijken.

klik hier voor meer informatie en de vervolgbijeenkomst op 5 april