• Hospice Issoria (map)
  • Burggravenlaan 11
  • Leiden

Filmavond voor de vrijwilligers en verpleegkundigen van Hospice Issoria over euthanasie en palliatieve sedatie. We laten een documentaire zien over iemand die palliatieve sedatie krijgt en een filmfragment van een gast uit Issoria die geïnterviewd wordt door een vrijwilliger over haar euthanasiewens.

Er is vervolgens volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.