• Hospice Issoria (map)
  • Burggravenlaan 11
  • Leiden

Thema-avond voor de vrijwilligers en verpleegkundigen van Hospice Issoria over euthanasie, palliatieve sedatie en versterven. De deelnemers krijgen uitleg over waar de begrippen voor staan en hoe ze vertaling krijgen in de praktijk van de hospice. Deze avond verzorg ik samen met Leny van Klei (huisarts en scen-arts). Er is ruimte om Leny van Klei te bevragen over hoe zij het vanuit haar rol als huisarts en scen-arts beleeft.

Er zal een filmfragment te zien zijn waarin iemand geïnterviewd wordt kort voor ze euthanasie zal krijgen.