• De Woudkapel (map)
  • Beethovenlaan 21
  • 3723 JG Bilthoven

'Opeens ben ik alleen nog maar die vrouw met kanker die dood gaat. Alsof ik van de ene op de andere dag geen partner, moeder, vriendin, werknemer, of wat dan ook, meer ben.' 

Horen dat je niet meer beter kunt worden kan de wereld op zijn kop zetten. Niets is meer vanzelfsprekend. Het vraagt om je opnieuw te verhouden tot het leven, de dood, de mensen om je heen en jezelf. Hoe kan er leven zijn in de tijd die rest? Wat betekent het voor de naasten? En hoe kun je als naaste of zorgverlener nabij zijn? Vragen die tijdens deze lezing aan bod zullen komen. Daarnaast is er specifiek aandacht voor de laatste levensdagen.

‘Staan mijn schoenen klaar?’ ‘Is er een plattegrond hoe ik hier uitkom?’ ‘Ik moet hier weg’ 

Uitspraken van mensen in de periode voor het sterven. Zijn ze in de war of bereiden ze zich als het ware voor op ‘hun laatste reis’? Aan de hand van voorbeelden worden verschillende voortekenen van het sterven, waaronder het spreken in beeldentaal, het intens dromen, een veranderende tijdsbeleving en de onrust voor het sterven, besproken. Ook wordt ingegaan op hoe je als naaste of zorgverlener bij deze voortekenen aansluiting kunt vinden, opdat degene die gaat sterven zich begrepen voelt en ruimte ervaart om zich uit te spreken over wat zich innerlijk beweegt. 

Zie voor meer informatie de agenda van Vereniging Yarden