• Hospice Issoria (map)
  • Burggravenlaan 11
  • 2313 HM Leiden

Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. James Baldwin

Workshop rondom het thema machteloosheid voor vrijwilligers en verpleegkundigen van Hospice Issoria.

In de palliatieve zorg doen zich met regelmaat situaties voor waarin zorgverleners zich machteloos voelen. Bijvoorbeeld als het niet lukt de pijn onder controle te krijgen of familie ruzie maakt in het bijzijn van de stervende. De ervaring van machteloosheid werkt belemmerend om in contact te blijven met de cliënt en of de naaste. Vaak gaat het gepaard met een negatieve associatie, een gevoel van falen of met lege handen te staan. Een eerste reactie van veel zorgverleners is het gevoel graag zo snel mogelijk weg te willen hebben.

In de workshop verkennen we het fenomeen machteloosheid. Hoe komt het tot uitdrukking en hoe kun je er mee om gaan? De workshop is gebaseerd op het boekje Holimozus nee! Reflecties op machteloosheid, dat is te bestellen via VPTZ Nederland.