• Hospice Issoria (map)
  • Burggravenlaan 11
  • 2313 HM Leiden

Trainingsdag omgang met dementie in de Hospice voor vrijwilligers en                           medewerkers Hospice Issoria